मॅकम

पीआय मोनोमर
  • MACM

    मॅकम

    कॅस क्रमांक: 6864-37-5

    पवित्रता:

    स्वरुप: रंगहीन पारदर्शक चिपचिपा द्रव