पिडा

पीआय मोनोमर
  • PIDA

    पिडा

    कॅस क्रमांक: 116735-74-1

    शुद्धता: 99.5%

    स्वरुप: फिकट-पिवळा ते ऑफ-व्हाइट पावडर