पीएमए

पीआय मोनोमर
  • PMA

    पीएमए

    कॅस क्रमांक: 89-05-4

    शुद्धता: 99%

    स्वरूप: पांढरा किंवा जवळजवळ पांढरा पावडर